Gebelerde grip aşısı yapılmalı mı?
Amerika'nın 32 ülkesi ve bölgesi bu aşıyı hamile kadınlara uyguluyor. Gelecek anneleri aşılamak gebelik sırasında komplikasyonları önlemede ve yenidoğan bebekleri korumak için anahtardır.
Grip salgınları, yılda 3 ila 5 milyon ağır hastalık vakasına ve her yıl dünya genelinde yaklaşık 250.000 ila 500.000 ölüme neden olmaktadır. Amerika'da, hastalığın sonucu olarak 40.000 ila 160.000 kişinin her yıl ölmesi bekleniyor ve kurbanların çoğunluğu 65 yaşın üstünde.

Aşılama, hastalığın önlenmesi ve gebe kadınlar ile fetus ve yenidoğan için ciddi sonuçlarının en etkili yoludur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Amerika Bölgesel sorumlusu  Ruiz-Matus, İnfluenza aşılarının güvenli ve etkili olduğunu belirtmiş ve 70 yılı aşkın süredir kullanılmakta olduğunu söylemiştir. 

Hamileler, gebelikte ortaya çıkan kardiyopulmoner ve bağışıklık sistemindeki fizyolojik değişiklikler nedeniyle gribe bağlı komplikasyonlara karşı özellikle hassastırlar. Gebelik yaşı ilerledikçe, influenza enfeksiyonu sonucu şiddetli hastalık ve hastaneye yatma riski yüksek olur. Benzer şekilde, influenzayı alan diğer hastalıkları olan kadınların yoğun bakıma gereksinimi daha yüksektir.

Son olarak, gebelik sırasında influenza’ya bağlı enfeksyonlar  fetal ölüm, prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı veya gebelik haftası için küçük doğmuş bebeklere neden olabilir.